Licencje księgowego

Jakie uprawnienia powinien posiadać księgowy?

Zawód księgowego wiąże się z uzyskaniem Certyfikatu Księgowego, nazywanym też Świadectwem Kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów. Taki dokument uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji w celach podatkowych. Dodatkowo uprawnia do sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w tym zakresie.

Działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz ksiąg podatkowych mogą wykonywać:
– przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy jest udostępniany przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów na oficjalnej stronie ministerstwa.  Oprócz imienia i nazwiska osób zawiera on również numer przyporządkowany każdemu certyfikatowi. Tak więc warto jest upewnić się, czy dany księgowy posiada takie uprawnienia, sprawdzając po nazwisku lub numerze.